Ενώ έχετε κάνει κινήσεις που τις ορίσατε ως Μετρητοίς (κάτω δεξιά), όταν παίρνετε την καρτέλα ταμείου (εκτυπώσεις > Καρτέλες > Ταμείου) δεν σας εμφανίζει τα ποσά.
Μέσα στην κίνηση, αν βάλετε Μετρητοίς τότε δίπλα στο Είσπραξη θα βάλετε το σχετικό ποσό. Έτσι θα ενημερωθεί η καρτέλα του ταμείου. Με τον ίδιο τρόπο αν επιλέξετε Επιταγή ή Γραμμάτιο.
Ο λογαριασμός θα χρεωθεί με κάθε πώληση και θα πιστωθεί με κάθε αγορά εφόσον πληρώθηκαν με μετρητά, επιταγές ή γραμμάτια (και θα δηλώσετε τον τρόπο πληρωμής στην κίνηση).