Αν υπάρχει συνιδιοκτησία ταξί, ποιος έχει την υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ;Αν ένας από τους συνιδιοκτήτες απασχολεί οδηγό τότε υποβάλλει αυτός και μόνο αίτηση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών, διότι αυτός είναι υπεύθυνος καταβολής των εισφορών. Αρμόδιο υποκατάστημα είναι αυτό της έδρας του συνιδιοκτήτη, όπως αυτή δηλώνεται στην άδεια κυκλοφορίας του ταξί. Επίσης αν ο κάθε συνιδιοκτήτης απασχολεί τον δικό του οδηγό, τότε θα υπογραφούν και οι δύο συνιδιοκτήτες στο ΙΚΑ.