Έχετε αποστείλει την ΑΠΔ αλλά σας εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους:
«Τα πεδία Από Ημερομηνία απασχόλησης έως Ημερομηνία Απασχόλησης έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα (εκτός ορίων περιόδου για τύπους αποδοχών εκτός αναδρομικών)». Τι θα κάνετε;

Θα μπείτε μέσα στο site του ΙΚΑ και θα πάτε στην συγκεκριμένη ΑΠΔ. Θα δείτε το εύρος των ημερομηνιών που έχετε βάλει. Είναι πολύ πιθανό το έτος να είναι προγενέστερο του τρέχοντος. Θα αλλάξετε το έτος, και το πρόβλημα θα διορθωθεί.