Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεωνΤα έξοδα συντήρησης μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που γίνονται με σκοπό την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επίσης τα έξοδα επισκευής μηχανημάτων και εγκαταστάσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς αποβλέπουν στο να αποδώσουν στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις την αρχική τους παραγωγικότητα.