Πώς μπορώ να συνδέσω την σύνθεση και την προέλευση σε ένα είδος;
Από την επιλογή 4.3

Στην δεύτερη σελίδα του είδους με PGDN υπάρχουν τα πεδία σύνθεσης και προέλευσης όπου τα αναζητάτε με Shift+?.

Σε περίπτωση τους έχετε συμπληρώσει μπορείτε να το κάνετε στις επιλογές 5.4.5 (Προελεύσεις) και 5.4.7(Συνθέσεις).