Γιατί στην οθόνη καταχώρισης των στοιχείων της εταιρίας, τα πεδία που υπάρχουν στο tab Συντελεστές Αγορών είναι ανενεργά; Πώς ενεργοποιούνται τα πεδία αυτά;

Τα πεδία της επιλογής Συντελεστές Αγορών, μέσα στην οθόνη καταχώρισης των στοιχείων της εταιρίας, είναι ανενεργά γιατί η εταιρία έχει δηλωθεί ως Β’ κατηγορίας μέσα στην επιλογή Λειτουργία, στο πεδίο Κατηγορία Βιβλίων (041).

Παρ’ όλο που δεν υπάρχουν πλέον βιβλία Α΄ Κατηγορίας, η επιλογή Συντελεστές Αγορών εξακολουθεί να υπάρχει για λόγους ιστορικότητας. Σε περίπτωση που η εταιρία είχε στο παρελθόν βιβλία Α’ Κατηγορίας και επιθυμείτε να εκτυπώσετε Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ  Α’ Κατηγορίας για μια παλαιότερη χρήση, μέσα στο tab Λειτουργία, στο πεδίο Κατηγορία Βιβλίων (041) θα πρέπει προσωρινά να δηλώσετε Κατηγορία Α’.