Πώς μπορείτε να δείτε τις Υπερωρίες που έχει κάνει συνολικά ο εργαζόμενος ώστε να ξέρετε αν έχει ξεπεράσει τις 120 ώρες;
Θα πάτε στην τελευταία μισθοδοσία που έχετε υπολογίσει στον εργαζόμενο και στο ταμπελάκι Μισθοδοσία θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης «Υπερωρίες». Θα σας εμφανιστεί ο πίνακας όλων των υπερωριών που έχει κάνει ο εργαζόμενος μέχρι και εκείνη την στιγμή.