Μέτοχος σε ΑΕ σε συγγένεια με τον κύριο μέτοχο : Πώς ασφαλίζεται:Θα πρέπει να ασφαλιστεί πλήρως αφού πρόκειται για ΑΕ, και ας είναι συγγενείας (δεν υπάρχει το ειδικό καθεστώς συγγενείας που υπάρχει στην ατομική επιχείρηση). Εφόσον λοιπόν εργάζεται ως μισθωτός, θα ασφαλιστεί λοιπόν κανονικά όπως οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος.