Συνδυασμός πελάτη με κωδικό αποθήκης και με νέο κωδικό πελάτη ο οποίος θα τυπώνεται στο παραστατικό στην τιμολόγηση.

Από την επιλογή 5.Α.1

Με την παρακάτω επιλογή μπορείτε να συνδυάσετε πελάτη με κωδικό αποθήκης και με νέο κωδικό πελάτη ο οποίος θα τυπώνεται στο παραστατικό.

Συγκεκριμένα…

ΑΡΧΕΙΑ
Πελάτης………..Με SHIFT+? αναζητάτε τον πελάτη.
Είδος………….Με SHIFT+? αναζητάτε το είδος.
Κωδ.Πελάτη……..Δίνετε τον κωδικό πελάτη που θέλετε να εκτυπωθεί στο παραστατικό.

Πατήσετε το πλήκτρο F10