Έχετε ανοίξει έναν λογαριασμό και θέλετε να του βάλετε τους κωδικούς ώστε να ενημερώνει το Ε3. Όμως δεν σας αφήνει να καταχωρήσετε τον σύνδεσμο (τον πληκτρολογείτε και τον διαγράφει). Γιατί γίνεται αυτό;

Ενδεχομένως να προσπαθείτε να συνδέσετε αυτόν τον λογαριασμό με πεδίο του Ε3 που ενημερώνει πίνακα που αναφέρεται σε βιβλία Γ’ κατηγορίας στο Ε3. Θα πρέπει να το αλλάξετε (να είναι πεδίο Α ή Β κατηγορίας).