Πώς γίνεται η συνδεσμολογία των λογαριασμών με τον ΦΠΑ;

Καταρχάς η συνδεσμολογία γίνεται μόνο από τους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και όχι της Εταιρίας. Άρα θα δείτε αν στον λογαριασμό που κινείτε, έχει ενημερωθεί η συνδεσμολογία του στο γενικό λογιστικό σχέδιο.
Υπάρχουν τρία πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της Περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ. Συνήθως ενημερώνεται ένα πεδίο ανά λογαριασμό (μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα 3 πεδία), αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα Λογαριασμοί Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, για τους οποίους είναι αναγκαίο να ενημερωθούν περισσότεροι από ένα πεδία, ώστε να υπάρχει σωστή σύνδεση με τα έντυπα του ΦΠΑ.
Ισχύει η εξής δομή για την κωδικοποίηση των λογαριασμών:
Ένα γράμμα Ε ή Π (ελληνικά κεφαλαία)- Εκκαθαριστική ή Περιοδική, και έναν αριθμό που υποδηλώνει τον αριθμό του τετραγώνου στο έντυπο του ΦΠΑ.  Δεν υπάρχει πλέον το έντυπο της Εκκαθαριστικής ΦΠΑ, αλλά για λόγους ιστορικότητας χρησιμοποιείται η ίδια συνδεσμολογία. Κατά την καταχώριση ενός λογαριασμού στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, σας δίνεται η αντιστοίχιση με τους κωδικούς του εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, όπως αυτό υφίσταται τώρα. Με το πλήκτρο F1 ή κλικάροντας το εικονίδιο i (κάτω δεξιά) ενεργοποιείται η βοήθεια, μέσα στην οποία μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις των κωδικών του εντύπου αλλά και τις λοιπές λειτουργίες της οθόνης καταχώρισης λογαριασμών. Αν θέλετε για παράδειγμα να ενημερώσετε τον κωδικό 303 του εντύπου (εκροές, ενδοκοιν. αποκτήσεις & πράξεις λήπτη με 24%), θα δηλώσετε στο πεδίο Σύνδεση ΦΠΑ τον κωδικό Ε603.