Έχετε πάει στις Βοηθητικές > Εργασίες Αρχείων > Σύνδεση RDBMS. Πώς λειτουργεί η επιλογή αυτή; Γιατί είναι αχνή (απενεργοποιημένη);

Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το πρόγραμμά σας λειτουργεί με βάση δεδομένων SQL. Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να μεταβάλετε τα αρχικά στοιχεία σύνδεσης. Εδώ ορίζετε το όνομα του υπολογιστή (ή την διεύθυνση IP) με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε, username και password της βάσης SQL, καθώς και τη διαδρομή αποθήκευσης του backup.