Πώς συνδέω ένα είδος με ομάδα αποθήκης;
Από την επιλογή 4.3

Στο πεδίο Ομάδα αποθήκης με Shift+? αναζητάτε την ομάδα στην οποίο ανήκει το είδος(πχ εμπορεύματα).

Προσοχή!!! Οι ομάδες των ειδών είναι συνδεδεμένες με λογαριασμούς λογιστικής με αποτέλεσμα εάν δεν βάλετε την σωστή ομάδα η καρτέλα του πελάτη/προμηθευτή θα ενημερώνετε με λάθος λογαριασμό κατά την έκδοση του παραστατικού.