Πώς συνδέω έναν λογαριασμό με την εμπορική διαχείριση;
Από την επιλογή 5.5.1

Η δημιουργία λογιστικών εγγραφών κατά την καταχώρηση παραστατικών στις αγορές πωλήσεις γίνεται σύμφωνα μ’ έναν πίνακα αντιστοίχισης των κινήσεων της αποθήκη
με ομάδες λογαριασμών της λογιστικής.

Η σύνδεσης αυτή είναι καταχωρημένη σε μι ομάδα πινάκων,η δε διαχείρισή της πραγματοποιείται με τις επιλογές του menu.

1. Επιλογή Πίνακα
…επιλέγετε ομάδα 4 συντελεστών ΦΠΑ που θα χρησιμοποιηθούν για να καταχωρηθεί το επόμενο έντυπο.Η επιλογή παραμένει ενεργή μέχρι να την αλλάξετε ή να βγείτε
από το πρόγραμμα οπότε ξαναεπιστρέφει στην πάγια επιλογή ( που ορίζεται παρακάτω με την επιλογή 6 του menu).

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 9 ομάδες των συντελεστών. Αμεση εφαρμογή της λειτουργίας αυτής έχουμε στην περίπτωση των λεγομένων “παραμεθορίων” περιοχών με έκπτωση 30 % στους βασικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πίνακα, να μεταβάλλετε την επικεφαλίδα του πίνακα να δημιουργήσετε ένα καινούριο πίνακα. Σ’ αυτήν την περίπτωση η καταχώρηση των 4 συντελεστών ΦΠΑ θα γίνει από την επιλογή 5 του menu.

2. Ομάδα Αποθήκης
…επιλέγετε την ομάδα αποθήκης την οποία πρόκειται να συνδέσετε με τη Λογιστική (επιλογή 4 του menu). Υποστηρίζονται μέχρι 9 διαφορετικές ομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
η παρουσία των ομάδων αυτών δεν υπάρχει για λόγους βοηθητικούς. Οι Ομάδες που περιλαμβάνονται είναι αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και
που ΠΡΕΠΕΙ να αναπτύσσονται χωριστά. Ο πίνακας αυτός επεκτείνεται ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης και όπως καθορίζεται από το Γ.Λ.Σ.( πχ Πωλήσεις Εμπορευμάτων ομάδα 700000, Πωλήσεις Ετοίμων ομάδα 710000 κλπ).

3. (Υποκατάστημα)
…υποστηρίζονται μέχρι 20 διαφορετικά Υποκαταστήματα.Κάθε Υποκατάστημα έχει ξεχωριστή ανάπτυξη, στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ως προς τους λογαριασμούς Πωλήσεων και Αγορών. Δηλώνετε για ποιο Υποκατάστημα θα κάνετε την σύνδεση.

4. Λογαρισμοί Λογιστικής
…αυτή είναι και η βασική επιλογή του menu όπου ευρίσκεστε. Κάθε ομάδα ειδών της αποθήκης (πχ Εμπορεύματα κλπ) θα πρέπει να συνδεθεί με τις επόμενες ομάδες λογαριασμών της Λογιστικής: Πωλήσεις με Τιμολόγιο, Πωλήσεις με Δελτίο Λιανικής Επιστροφές Πωλήσεων, Αγορές, Επιστροφές Αγορών.Η ανάπτυξη της σύνδεσης θα
γίνει κατά συντελεστή ΦΠΑ ( δηλ. 4 συνδέσεις για κάθε μια από τις παραπάνω ομάδες Λογιστικής)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
για να κάνετε την σύνδεση θα πρέπει να ΥΠΑΡΧΟΥΝ οι σχετικοί Λογαριασμοί στην Λογιστική (Πρώτα επομένως θα δημιουργήσετε την Λογιστική μετά θα κάνετε τις συνδέσεις).

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ
Συνεπώς μόνο σε περίπτωση κάποιας ιδιαιτερότητας θα χρειαστεί να επέμβετε και να επεκτείνετε την σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να δημιουργείστε συνδέσεις με Λογαριασμούς Εκπτώσεων Αγορών, Εκπτώσεων Πωλήσεων.
Μόλις πληκτρολογήσετε την επιλογή 4 (και εφόσον έχετε επιλέξει πίνακα (επιλογή 1), ομάδα αποθήκης (επιλογή 2), και υποκατάστημα (επιλογή 3)) θα προβληθεί μια οθόνη όπου καλείστε να δηλώσετε τους Λογαριασμούς της Λογιστικής που πρέπει να
συνδεθούν με αυτήν την ομάδα.

Ισχύουν τα πλήκτρα αναζήτησης F5 και Shift + ?.