Πώς συνδέουμε έναν λογαριασμό με το παλιό Ε3, όπως αυτό ίσχυε έως και το έτος 2016;

Όταν καταχωρείτε ένα λογαριασμό στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, (Κύριες Εργασίες- Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο της συγκεκριμένης λειτουργίας) τον συνδέετε με το έντυπο Ε3 κατά τον εξής τρόπο:
Στο πεδίο Σύνδεση Ε3 (προηγ) καταχωρείτε τον κωδικό (ή σε ειδικές περιπτώσεις τους κωδικούς) του εντύπου Ε3 που θα ενημερώνει ο λογαριασμός.
Το εύρος των πεδίων είναι πενταψήφιο.
Τα δύο πρώτα ψηφία αναφέρονται στον συντελεστή κέρδους του λογαριασμού που είναι ορισμένος στο πίνακα ΣΤστ στα στοιχεία Ε3, μέσα στα στοιχεία της εταιρίας.
Οι επιτρεπόμενες τιμές για τα δύο πρώτα ψηφία είναι 00 έως και 15.

Η κωδικοποίηση 00 σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν αναφέρεται σε κάποιον συντελεστή κέρδους της επιχείρησης.

Παράδειγμα 1: Το 01 σημαίνει ότι ο λογαριασμός αναφέρεται στον πρώτο συντελεστή κέρδους της επιχείρησης που είναι καταχωρημένος στον πίνακα ΣΤστ των στοιχείων Ε3 στα στοιχεία της εταιρίας πλήκτρο Ε3 (στο κάτω μέρος).

Παράδειγμα 2: Το 15 σημαίνει ότι ο λογαριασμός αναφέρεται στον δέκατο πέμπτο συντελεστή κέρδους της επιχείρησης που είναι καταχωρημένος στον πίνακα ΣΤστ των στοιχείων Ε3.

Αφορά δηλαδή την αυτόματη ενημέρωση του Υποπίνακα στ στον Πίνακα ΣΤ στην 2η σελίδα του εντύπου στ) Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών επιχειρήσεων καθώς και ακαθάριστα έσοδα ανά ΜΣΚΚ για βιβλία Β’ κατηγορίας.

Για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό στα Β’ κατηγορίας υποπίνακας στ του πίνακα ΣΤ

Τα τρία τελευταία ψηφία αναφέρονται στον τριψήφιο αριθμό του πεδίου του κωδικού Ε3 που θα πρέπει να ενημερωθεί.

Για παράδειγμα η κωδικοποίηση 01263 σημαίνει ότι ο λογαριασμός ενημερώνει τον κωδικό 263 του Ε3 που είναι πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικώς και ότι θα αναφέρεται στον πρώτο συντελεστή κέρδους (01) της επιχείρησης για λόγους εξωλογιστικού προσδιορισμού και περαίωσης. Το νούμερο γράφεται μονοκόμματα χωρίς παύλες και τελείες (01263).

01-263: 01 συντελεστής κέρδους, 263 το πεδίο που θα ενημερώσει.

Επειδή όμως εδώ αναφερόμαστε στο γενικό λογιστικό σχέδιο που σημαίνει ότι ο ίδιος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εταιρίες, χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι η κωδικοποίηση ως προς το συντελεστή κέρδους δεν πρέπει να θεωρείται δεσμευτική αλλά μπορεί να τροποποιηθεί εκ των υστέρων στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας.