Πώς συνδέω προμηθευτή με εικόνα;

Από την επιλογή 4.2

Στο πεδίο κάτω δεξιά Εικόνα με κλικ στο κόκκινο επιλέγετε την εικόνα που θέλετε να συνδέσετε.

Προϋπόθεση είναι να έχετε βάλει τις εικόνες σε μορφή .BMP στον φάκελο MBARUSCR στον δίσκο όπου έχει γίνει η εγκατάσταση.