Πώς συνδέω είδος με χρωματολόγιο;
Αφού έχετε διαμορφώσει το Setup της εταιρείας με χρωματολόγιο (CC) στην επιλογή 4.1 αρχείο αποθήκης συνδέετε το είδος με το χρώμα που ανήκει.

Στο κωδικό του είδους πατάτε τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+C και εμφανίζονται όλα τα χρώματα που έχετε καταχωρήσει από την επιλογή 5.4.8.2. Με enter το επιλέγετε και συνεχίζετε το χτίσιμο του κωδικού.
Αφού πατήσετε το F10 για καταχώρηση θα σας εμφανιστεί ερώτηση Επιπλέον Χρώματα(Ν/Ο).Με Ν και Shift+? επιλέγετε ένα ένα τα χρώματα που θέλετε μέχρι να πατήσετε ESC. Το πρόγραμμα αυτόματα θα σας έχει καταχωρήσει κωδικούς με τα χρώματα που επιλέξατε.