Πώς συνδέω ένα είδος με εικόνα;
Από την επιλογή 4.1

Στο πεδίο κάτω δεξιά Εικόνα με κλικ στο κόκκινο επιλέγετε την εικόνα που θέλετε να συνδέσετε.

Προϋπόθεση είναι να έχετε βάλει τις εικόνες σε μορφή .BMP στον φάκελο MBARUSCR στον δίσκο όπου έχει γίνει η εγκατάσταση.
Όποτε αναζητάτε το είδος θα εμφανίζεται η εικόνα του πάνω δεξιά στην στήλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Μπορείτε να εκτυπώσετε και την απογραφή(3.3.2) με εικόνες ή καταστάσεις απογραφής(3.3.6).