Γιατί το πεδίο Σύνδεση Ε3 υπάρχει και στο Λογιστικό σχέδιο της εταιρίας, εκτός από το Γενικό λογιστικό σχέδιο;

Όταν στο Λογιστικό σχέδιο της εταιρίας εισαχθεί ένας λογαριασμός από το Γενικό λογιστικό σχέδιο,(συνήθως όταν κινηθεί ο λογαριασμός για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη εταιρία) στο πεδίο Σύνδεση Ε3 προτείνεται η γέφυρα που έχει οριστεί στο πεδίο Σύνδεση Ε3 στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά την καταχώριση του λογαριασμού. Επειδή όμως ο ίδιος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εταιρίες, στο πεδίο αυτό (στο Λογιστικό σχέδιο εταιρίας) δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της γέφυρας Ε3 του λογαριασμού ανά εταιρία.