Πότε η σύμβαση μίσθωσης έργου δημιουργεί υποχρέωση για ασφάλιση:
Αν πρόκειται για απασχόληση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από -5- ημέρες τον μήνα τότε δημιουργεί υποχρέωση για ασφάλιση.
Επίσης οι συμβάσεις έργου δεν κατατίθενται πλέον στην επιθεώρηση εργασίας.