Πότε η σύμαβση μίσθωσης έργου δημιουργεί υποχρέωση για ασφάλιση:Αν πρόκειται για απασχόληση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από -5- ημέρες τον μήνα τότε δημιουργεί υποχρέωση για ασφάλιση.
Επίσης οι συμβάσεις έργου δεν κατατίθενται πλέον στην επιθεώρηση εργασίας.
Ποιες αποδοχές δεν θεωρούνται τακτικές για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης:

Δεν υπολογίζονται όσες αποδοχές δεν θεωρούνται τακτικές. Αυτές είναι:
-Οικειοθελείς παροχές, όπου μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν δίνονται επί έτη σταθερά και αδιάλλειπτα
-Παροχές σε είδος και σε χρήμα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (όχι ως αντάλλαγμα εργασίας).