Έχετε έναν εργαζόμενο που στην καρτέλα του, του έχετε βάλει πολλά έτη προϋπηρεσίας. Τον έχετε αντιστοιχίσει με μία σύμβαση η οποία προβλέπει επιδόματα τριετιών και πολυετίας. Έχετε πάει στο ταμπελάκι Σύμβαση και βρίσκεστε μέσα στην σύμβαση του εργαζόμενου.
Ενώ στα επιδόματα παρουσιάζεται το σχετικό προαναφερόμενο επίδομα, και έχετε κλικάρει και στο Αποδοχή και στο Σύμβασης Ναι,
το ποσό δεν παρουσιάζεται στο διπλανό κουτάκι, αλλά προσαυξάνει το ποσό της σύμβασης (όπως αυτό εμφανίζεται κάτω δεξιά στο πεδίο Αποδοχές).
Γιατί γίνεται αυτό;

Κάθε φορά που βάζετε κάποιο επίδομα στον εργαζόμενο το πρόγραμμα εμφανίζει το σύνολο των αποδοχών της σύμβασης μαζί με το επίδομα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι αν το επίδομα αυτό είναι ποσοστιαίο και κάνετε κλικ στο Απολαβή, τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει το επίδομα αυτό στο ποσό που έχετε βάλει
Στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών του εργαζόμενου. Αν θέλετε το επίδομα αυτό να υπολογιστεί ως ποσοστό επί του ποσού που προβλέπει η σύμβαση τότε
Θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Απολαβή αλλά και στο κουτάκι Σύμβαση.