Πώς μπορείτε να συμφωνήσετε την λογιστική απογραφή εμπορευμάτων με την αντίστοιχη φυσική απογραφή;

Γενικά για να περάσετε τις απογραφές αποθήκης υπάρχουν 2 τρόποι:
Γίνεται κίνηση εξόδων. Θα πρέπει τόσο στον λογαριασμό του Γενικού λογιστικού σχεδίου, όσο και της Εταιρίας να έχει γίνει η σύνδεση του λογαριασμού με το αντίστοιχο πεδίο πχ η Απογραφή έναρξης εμπορευμάτων είναι ο κωδικός 256, άρα θα βάλετε στο λογαριασμό 00256 (το 00 είναι ότι δεν έχει συντελεστή κέρδους). Θα πρέπει να ανοίξετε έναν ψευδο-προμηθευτή.
Ο άλλος τρόπος ο οποίος και προτείνεται είναι να καταχωρήσετε την Απογραφή έναρξης μέσα από τα στοιχεία της Αποθήκης. Απογραφή > Είδη αποθήκης. Στο πεδίο Κατηγορία βλέπετε τον πίνακα με την γενική περιγραφή του εμπορεύματος – προϊόντος, και δίπλα τον κωδικό (στο ΔΦΕ = Δήλωση Φόρου Εισοδήματος) που θα ενημερώσει το Ε3.
Αν λοιπόν υπάρχουν διαφορές στην λογιστική – φυσική απογραφή, θα κάνετε μία κίνηση + ή – (συν ή πλην) με έναν ψευδο-προμηθευτή και ψευδο-παραστατικό, με την αξία που υπολείπεται ή πλεονάζει.