Στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Σύμβαση στα Επιδόματα σύμβασης δίπλα υπάρχουν -2- πεδία, το Αποδοχή και το Σύμβαση. Ποια η χρησιμότητά τους;
Δίπλα από κάθε Επίδομα σας εμφανίζεται το πεδίο Αποδοχή και το πεδίο Ποσό Σύμβασης. Δηλώνοντας Ναι στην Αποδοχή ορίζετε ότι ο εργαζόμενος θα λαμβάνει αυτό το επίδομα. Δηλώνοντας Ναι στο Ποσό Σύμβασης δηλώνετε ότι το επίδομα θα ορίζεται με βάση τις αποδοχές της σύμβασης. Αν στο Ποσό Σύμβασης δηλώσετε Όχι τότε το Επίδομα θα υπολογίζεται επί των πραγματικών απολαβών του εργαζόμενου, όπως τα δηλώσατε στο Ιστορικό του, στην Εξέλιξη Αποδοχών.
Παράδειγμα: Έχετε έναν εργαζόμενο που οι αποδοχές της σύμβασης είναι 1000€ και στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών έχετε βάλει 1300€. Δηλαδή ποσό Ιστορικού > ποσό σύμβασης. Αν το επίδομα είναι ποσοστιαίο πχ 10% και κάνετε κλικ μόνο στο πεδίο Αποδοχή τότε το επίδομα θα είναι 1300€ *10%= 130€ και σύνολο αποδοχών 1300€+ 130€ = 1630€.
Αν όμως κάνετε κλικ και στο Αποδοχή και στο Σύμβαση τότε το 10% θα υπολογιστεί στα 1000€ και θα είναι: 1300€ + 10% * 1000€ = 1300€ +100€ = 1400€.
Σημείωση: Αν οι αποδοχές του Ιστορικού είναι μικρότερες από της σύμβασης (δηλαδή στην ουσία τον αμείβετε με βάση την σύμβαση), τότε το ποσοστιαίο επίδομα θα υπολογίζεται σε αυτήν, ανεξάρτητα αν το «τικ», (το ν) το βάλετε στο Αποδοχή ή στο Σύμβαση. Πχ οι αποδοχές της σύμβασης είναι 1000€ και στο Ιστορικό έχετε βάλει το -1-, για να αμείβεται με την σύμβαση. Αφού 1 € < 1000€ θα αρκεί το τικ να το βάλετε στο Αποδοχή , και το επίδομα θα υπολογιστεί στα 1000€ .

Επίσης η επιλογή είναι αδιάφορη αν το επίδομα είναι χρηματικό και όχι ποσοστιαίο.