ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Διάρκεια

Λήξη Μετενέργειας

Αεροπορικών εταιριών ξεναγών

1/1/2010

31/12/2011

Ορισμένου-2ετής

14/05/2012

Αλλαντοβιομηχανίας

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2012

Αμαξώματα πλαίσια

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Απορρυπαντικών

1/1/10

Αορίστου

14/05/2013

Βιβλιοπωλείων- Εκδοτικών οίκων

1/1/2010

31/12/2011

2ετής

14/05/2013

Βρεφοκόμων νηπιαγωγών

1/1/2008

Αορίστου

14/05/2013

Γάλακτος παστερίωση

 

1/1/2009

Αορίστου

14/05/2013

Γεωπόνων ΤΕΙ

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Δενδροανθηκηπουρικών Ξενοδοχείων

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Διαγνωστικών κέντρων ιατρικών εργαστηρίων

 

12/2/2011

12/05/2014

Εργοδηγών Χημικών

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος

 

1/1/2008

31/12/2009

2 έτη

14/05/2013

Εφημερίδων Αθηνών Συντάκτες

 

1/1/2008

31/12/2009

2 ετης

14/05/2012

Εφημερίδων Αθηνών Υπάλληλοι

 

1/1/2008

31/12/2009

2ετής

14/05/2012

Εκδοροσφαγέων

 

1/12/2010

Αορίστου

01/03/2014

Εκκολαπτηκών – Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Εμπορικών επιχειρήσεων ΣΕΛΠΕ 

1/1/2010

Αορίστου

20/07/2012

Ζαχαρώδη προϊόντα

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Ζυμαρικών

 

1/1/2011

Αορίστου

  

01/4/2014

Ηθοποιών Ελεύθερου θεάτρου

Ηθοποιών εθνικού θεάτρου

 

1/2/2011

31/12/2012

2 ετης

31/03/2013

Ηλεκτροτεχνιτών Βιομηχανίας

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Ηλεκτροτεχνικών δημοσίου

1/1/2009

Αορίστου

14/05/2013

Θεάτρου τεχνικών

 

1/5/2011

31/12/2012

1,8 ετη

31/03/2013

Ιματισμού

 

1/1/2009

Αορίστου

14/05/2013

Καθαριστριών Βιομηχανικών Βιοτεχνικών επιχειρήσεων

1/1/2010

31/12/2012

2ετης

31/03/2013

Καθηγητών ΙΕΚ

 

1/12/2010

Αορίστου

01/3/2014

Κινηματογράφου και τηλεόρασης τεχνικών

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Κλινικών – Οίκων ευγηρίας κλπ (ΟΣΝΙΕ)

 

12/02/2011

Αορίστου

01/6/2012

Κλωστουφαντουργών ΤΕΙ

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Κονσερβοποιίας Κρέατος

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Κρέατος χονδρική λιανική πώληση

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

ΚΤΕΛ

 

1/1/2010

Αορίστου

28/06/2012

Ξεναγών όλης της χώρας

 

1/4/2009

Αορίστου

14/05/2013

Ξεναγών ΑΠΠ

 

1/11/2009

31/10/2011

2ετής

14/05/2013

Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

 

1/1/2010

Αορίστου

20/06/2012

Ξεναγών Ρόδου

 

1/1/2011

31/12/2011

1έτος

14/05/2012

Ξεναγών Κέρκυρας

 

1/5/2011

30/04/2012

11μην.

30/07/2012

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ

 

1/2/2010

Αορίστου

14/05/2013

Ποτοποϊίας-Οινοποιίας Οξοποιίας

 

1/1/2009

Αορίστου

14/05/2013

Ποτοποιίας Οινοποιίας Οξοποιίας Ν. Ηρακκλείου

 

1/1/2011

31/12/2012

2ετης

14/05/2013

Ραδιοταξί – Ραδιοτηλεφωνητής

 

1/1/2012

Αορίστου

31/03/2015

Ραδιοφώνου τεχνικοί

 

26/10/2011

Αορίστου

26/01/2015

Ρυμουλκών Βιομηχ . επιχειρ.

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Σιδηροβιομηχανίας

 

1/7/2010

Αορίστου

14/05/2013

Σκυροδέματος οδηγοί ΟΧ

 

23/3/2010

Αορίστου

23/06/2013

Σκυροδέματος οδηγοί Ν. Αττικής

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων)

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας

 

1/1/2010

31/12/2011

2ετης

14/05/2012

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης όλης της χώρας

 

23/7/2010

Αορίστου

14/05/2012

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών όλης της χώρας

 

27/09/2010

Αορίστου

27/12/2013

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών Αττικής

 

1/9/2010

31/8/2013

3ετης

31/11/2013

Φυλάκων Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών επιχειρήσεων

 

1/1/2010

31/12/2011

2ετης

31/11/2013

Χοιροτροφικών επιχειρήσεων

 

1/1/2010

Αορίστου

14/05/2013

 

 Από τον συνεργάτη μας…

Γιάννης Ευαγ. Καρτσωνάκης-Λογιστικά – Φοροτεχνικά-Αριθμός Αδείας 20597 Α’ Τάξεως