Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση. Βάζετε τα σχετικά, κάνετε κλικ στον φακό για να πάρετε την εκτύπωση, αλλά εμφανίζει μήνυμα: « Δεν υπάρχουν εγγραφές»
Θα πρέπει να δείτε τι έχετε βάλει στα πεδία Από Ημερομηνία Κτήσης Έως Ημερομηνία κτήσης. Αν έχετε βάλει ημερομηνίες που δεν υπήρχε ημερομηνία κτήσης του παγίου, τότε θα σας βγάλει το μήνυμα αυτό.
Πχ μέσα στην καρτέλα του πάγιου στο Ημερομηνία Κτήσης έχετε βάλει 1/05/2008. Αν λοιπόν εδώ βάλετε ως εύρος ημερομηνιών κτήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 που δεν περιλαμβάνει την 01/05/2008, τότε θα σας εμφανίζει «Δεν υπάρχουν εγγραφές».
Σημείωση: Στο Από Ημ/νια Κτήσης το πρόγραμμα σας φέρνει εξ’ορισμού την 01/01 του αντίστοιχου έτους.