Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση. Όταν βάζετε τους προαιρετικούς λογαριασμούς των αποσβέσεων σας εμφανίζει μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Όταν δεν βάζετε κανέναν λογαριασμό εμφανίζει κανονικά την εκτύπωση. Πώς επηρεάζουν λοιπόν οι λογαριασμοί την εκτύπωση αυτή;
Κατ΄αρχάς το να μπουν εδώ οι λογαριασμοί των αποσβέσεων είναι προαιρετικό. Επίσης αν πάτε να βάλετε λογαριασμό εσόδου δεν θα σας αφήσει.
Αν θέλετε να βάλετε λογαριασμό θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον σχετικό που έχετε βάλει και στο Πάγιο στο πεδίο Λογ/μος Αποσβ. Αν είναι άλλος, θα σας δώσει το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές».
Αν έχετε κάνει και κίνηση αποσβέσεων τότε αυτή η κίνηση συμψηφίζεται με τον αυτόματο υπολογισμό από την καρτέλα του παγίου. Π.χ. αν ο αυτόματος υπολογισμός των αποσβέσεων είναι 450€ και έχετε κάνει μία Κίνηση με τον λογαριασμό απόσβεσης που έχετε αντιστοιχίσει στο πάγιο, αρνητική έστω -50, τότε αν εδώ επιλέξετε τον λογαριασμό θα σας εμφανίσει τα 400€.