Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση. Στην Επιλογή Παγίων έχετε τις επιλογές Συνόλων, Μεταβιβασθέντων ή Εν ενεργεία. Από πού ενημερώνονται οι επιλογές αυτές;

Αν το πάγιο είναι εν ενεργεία ή μεταβιβασθέν ορίζεται μέσα από το πάγιο.
Στις Κύριες εργασίες > Πάγια, αν υπάρχει ημερομηνία στο Έναρξη Αδράνειας τότε θεωρείται ότι το πάγιο δεν είναι ενεργό (δεν θα το φέρει αν επιλέξετε τα εν ενεργεία). Αν έχετε βάλει ημερομηνία στην Ημερομηνία Λήξης τότε θεωρείται ότι το πάγιο δεν είναι στην κατοχή σας (πωλήθηκε, χαρίστηκε, καταστράφηκε κτλ).
Αν το Πάγιο δεν έχει καμία ημερομηνία Λήξης και Αδράνειας τότε θεωρείται κανονικά εν ενεργεία.
Γενικά με την συγκεντρωτική κατάσταση αποσβέσεων βλέπετε την συνολική απόσβεση των παγίων ανά λογαριασμό απόσβεσης. Δηλώνετε λογαριασμούς αποσβέσεων (προαιρετικά), ημερολογιακό διάστημα κτήσης, ημερομηνία απόσβεσης και αν θέλετε κατάσταση μόνο για τα αναπόσβεστα ή όλα τα πάγια.
Στο πεδίο Επιλογή παγίου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε Συνόλων, Μεταβιβασθέντων και Εν ενεργεία. Με την έννοια Μεταβιβασθέντων νοείται κάθε αιτία που το πάγιο δεν είναι πλέον στην εταιρία (πωλήθηκε, χαρίστηκε, καταστράφηκε κτλ).