Μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεντρωτικές κινήσεις ΜΥΦ ανά πελάτη και
μήνα από τις λογιστικές εγγραφές (1.Α) δηλώνοντας σε μία κίνηση ολικές
αξίες και συνολικό αριθμό παραστατικών (π.χ #10) στο πεδίο α/α παραστατικού.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε
να παράγετε στοιχεία για την μηνιαία ΜΥΦ. Για να το κάνετε αυτό μιλήστε μαζί μας για οδηγίες.