Πώς ενημερώνονται τα στοιχεία του Ε5;
Κάποια από τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα από το Ε3 και κάποια άλλα τα βάζετε εσείς καταχωρητικά μέσα στους Μετόχους στο Ε5.
Αφού πρόκειται για βιβλία Β’ κατηγορίας (ΟΕ ΕΕ) τότε υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης μόνο του Ε5 και Ε3.
Αν λοιπόν θέλετε απλά να μην ενημερωθεί το Ε5 αλλά μόνο το Ε3 τότε ορίζετε την εταιρία ως Φυσικό πρόσωπο (στην καρτέλα της, στο Λειτουργία, πεδίο Κατηγορία εταιρίας).
Βλέπουμε μέσα από τα στοιχεία του μετόχου στο Ε5 ποια πεδία είναι καταχωρητικά και ενημερώνονται από εσάς. Όσα δεν αναγράφονται εδώ αλλά περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε5, ενημερώνονται με βάση τις κινήσεις.