Γιατί, ενώ έχουν ενημερωθεί ή μεταβληθεί τα σταθερά στοιχεία του Ε3, δεν απεικονίζονται στην εκτύπωση του εντύπου;

Αυτό συμβαίνει γιατί καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του Ε3 σε λάθος έτος εργασίας. Επειδή η διαχείριση των στοιχείων του Ε3 (και άλλων σταθερών στοιχείων όπως στοιχεία εντύπου Ν κλπ.) γίνεται ανά έτος εργασίας, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε πρώτα ότι εργάζεστε στο έτος εργασίας για το οποίο θέλετε να ενημερώσετε σταθερά στοιχεία του Ε3.