Αμείβετε τον εργαζόμενο με το ποσό της σύμβασης (τον έχετε συνδεδεμένο με σύμβαση). Έστω ότι το ποσό της σύμβασης προβλέπει αποδοχές 1000€. Θέλετε να του δώσετε και ένα ξεχωριστό επίδομα, αξίας π.χ. 500€. Οι συνολικές αποδοχές του είναι 1500€, και επιθυμείτε να μένουν σταθερές ανεξάρτητα από το αν οι αποδοχές της σύμβασης αυξηθούν (είτε λόγω παλαιότητας του εργαζόμενου είτε με νέες εκδόσεις που σας στέλνουμε λόγω γενικής αναθεώρησης των αποδοχών που προβλέπει η κάθε σύμβαση. Επίσης δεν θέλετε να υπολογιστούν αναδρομικά για αυτόν τον εργαζόμενο διότι τον πληρώνατε περισσότερο. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Μπορείτε να ανοίξετε ένα επίδομα που στον τρόπο υπολογισμού του θα ορίσετε Max Αποδοχές. Στο πεδίο Αξία Επιδόματος θα τοποθετήσετε την συνολική αμοιβή που θα δίνετε στον εργαζόμενο, δηλαδή του ποσού της σύμβασης και του επιδόματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα βάλετε 1500€. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που αυξάνονται οι αποδοχές της σύμβασης το πρόγραμμα θα μειώνει αντίστοιχα το επίδομα για να διατηρούνται οι αποδοχές στα 1500€. Αν πχ η σύμβαση αναπροσαρμοστεί στα 1200€ το επίδομα θα μειωθεί στα 300€ για να παραμείνουν οι αποδοχές στα 1500€. Επίσης με αυτό τον τρόπο δεν θα υπολογίζονται και αναδρομικά στον εργαζόμενο αφού το πρόγραμμα θα συγκρίνει πάντα ίδια ποσά (1500€ με 1500€ στο συγκεκριμένο παράδειγμα).