Έχετε βάλει στον εργαζόμενο στο ταμπελάκι «Εργασιακά» το ταμείο του και στο κάτω μέρος του παραθύρου έχετε βάλει τον ΚΑΔ και τον Κωδικό Ειδικότητας του εργαζόμενου. Πώς θα ξέρετε αν το Πακέτο Κάλυψης που έχετε βάλει στο ταμείο είναι το σωστό, σύμφωνα με το Πακέτο Κάλυψης και τον Κωδικό Ειδικότητας του εργαζόμενου;
Αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του Πακέτου Κάλυψης που προκύπτει από τον συνδυασμό του ΚΑΔ και του Κωδικού Ειδικότητας σε σχέση με το Πακέτο Κάλυψης που βρίσκεται μέσα στο Ταμείο που έχετε περάσει στον εργαζόμενο, τότε το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα: « Το υπάρχον ταμείο ΙΚΑ έχει άλλο ΠΑΚΕΤΟ κάλυψης. Να αλλάξει το ταμείο;» Αν σε αυτό το μήνυμα πείτε ΝΑΙ τότε το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει αυτό που έχετε βάλει, και θα σας τοποθετήσει αυτό που βλέπει εσωτερικά από τον συνδυασμό του ΚΑΔ και του Πακέτου Κάλυψης.