Θέλετε να περάσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Ergasia μισθοδοσίας, είτε το κανονικό είτε το DEMO του. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα:
«COPYING files please stand up…. Setup cannot continue because some system files are out of date on your system. Click ok I you would like setup to update these files for you now». Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα πρέπει να κάνετε Restart, Επανεκκίνηση, όχι χειροκίνητα. Θα πατήσετε ok και ο υπολογιστής σας θα κάνει μόνος του επανεκκίνηση. Μετά θα πάτε και θα κάνετε κανονικά την εγκατάσταση.