Σε ποιο σημείο της εφαρμογής μπορώ να δω το serial number του προγράμματος;

Στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής υπάρχει το πεδίο Serial Number πχ Ser: WIN-99999