Σε τι χρησιμεύει η λειτουργία εκτύπωσης μέσα από τη Διαχείριση Εταιριών;

Εκτός από την επιλογή Εκτυπώσεις όπου είναι διαθέσιμες οι εκτυπώσεις του προγράμματος, υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης μέσα από την Διαχείριση Εταιριών για συγκεκριμένες εκτυπώσεις που αφορούν μια εταιρία, ώστε για διευκόλυνση να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτές. Για να επιλέξετε τη λειτουργία εκτύπωσης μέσα από την οθόνη διαχείρισης εταιριών, ανοίγετε την διαχείριση εταιριών από το εικονίδιο ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ή από τις Κύριες Εργασίες-Εταιρίες, επιλέγετε με το ποντίκι την εταιρία που θέλετε (χωρίς να μπείτε σε αυτήν) και κλικάρετε το εικονίδιο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ( εναλλακτικά με δεξί κλικ εμφανίζεται το μενού λειτουργιών και επιλέγετε Εκτύπωση), όπου εμφανίζεται το μενού των διαθέσιμων εκτυπώσεων και επιλέγετε αυτή που θέλετε. Σχεδόν όλες οι διαθέσιμες εκτυπώσεις εδώ είναι διαθέσιμες και στην επιλογή Εκτυπώσεις στο κύριο μενού του προγράμματος, με εξαίρεση τις εκτυπώσεις Ευρετήριο, Φορολογική Ενημερότητα και Αναλυτική Κατάσταση Υποχρεώσεων, οι οποίες υπάρχουν μόνο εδώ.