Σε τι χρησιμεύει η λειτουργία Αντιγραφή Εταιρίας;

Η λειτουργία αντιγραφής μιας εταιρίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις που θέλετε, είτε να έχετε αντίγραφο μιας εταιρίας (πχ. για να έχετε την εταιρία και ως δοκιμαστική) είτε να δημιουργείτε νέες εταιρίες από ήδη καταχωρημένες  που τις χρησιμοποιείτε ως πρότυπες. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείτε μια εταιρία ως αντίγραφο μιας ήδη καταχωρημένης αντιγράφοντας μόνο τα κοινά τους στοιχεία, όπως το λογιστικό σχέδιο της εταιρίας και τα παραστατικά της.