Σε τι χρησιμεύει η επιλογή Ενεργοποίηση Internet, που εμφανίζεται όταν μπαίνετε στο πρόγραμμα;

Όταν μπαίνετε στο πρόγραμμα, στο αρχικό παράθυρο με περιγραφή Κωδικός-Ημερομηνία, εκτός από τα πεδία Κωδικός και Ημερομηνία εμφανίζεται και το πεδίο ενεργοποίηση Internet, το οποίο είναι προεπιλεγμένο από το πρόγραμμα. Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι πάντα επιλεγμένη, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των άρθρων και των ενημερωτικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στο παράθυρο Επικοινωνία με την Anaconda, στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης του προγράμματος αλλά και των ενημερωτικών μηνυμάτων όταν υπάρχουν νέες εκδόσεις προς εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Αν αυτή η επιλογή απενεργοποιηθεί για κάποιο λόγο από τον χρήστη τότε απενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα ενημέρωσης, με σημαντικότερη συνέπεια την μη έγκαιρη παραλαβή νέων εκδόσεων λόγω απώλειας σχετικής ενημέρωσης.