Σε τι χρησιμεύει η επιλογή Ενεργοποίηση Internet, που εμφανίζεται κατά την κλήση του προγράμματος;

Όταν καλείτε το πρόγραμμα από το αντίστοιχο εικονίδιο, στο αρχικό παράθυρο με περιγραφή Κωδικός-Ημερομηνία, εκτός από τα πεδία Κωδικός και Ημερομηνία εμφανίζεται και το πεδίο ενεργοποίηση