Σε τι χρησιμεύει η επιλογή Αλλαγές Εκδόσεων στις Βοηθητικές Εργασίες;

Στην επιλογή Αλλαγές Εκδόσεων στις Βοηθητικές-Εργασίες Αρχείων αναγράφονται οι πληροφορίες με τις αλλαγές και βελτιώσεις της κάθε έκδοσης του προγράμματος για τα δύο τελευταία έτη. Οι πληροφορίες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες στον χρήστη ενώ οι πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις του προγράμματος κατά την διαδικασία της ενημέρωσης με νέα έκδοση είναι διαθέσιμες μέχρι την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής της.