Σ80/12/367706/24.7.2023
Παροχή οδηγίας σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικότητας κατάθεσης του ναυτικού φυλλαδίου από τους ασφ/νους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 24/7/2023
Αριθ. Πρωτ.: Σ80/12/367706

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών, Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439
Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2132169461
e-mail: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr, tm.nom.syntdde@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ»

Σχετική αλληλογραφία:
α) Σ80/8/593306/14-12-2022 έγγραφό μας και
β) το με α.π. 51825/23-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων

Με αφορμή αναφορά ασφ/νου τ. ΝΑΤ ο οποίος κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης θεωρεί πως δεν υποχρεούται να καταθέσει το ναυτικό φυλλάδιο προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται ως ναυτικός, υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα προς το ΥΕΚΑ.

Με το παρόν κοινοποιούμε το με α.π. 2241.10/47804/29-6-2023 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο με α.π. 51825/23-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού δικαίου ( Κ Δ Ν Δ) σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, απαγορεύεται σε συνταξιούχους πρ. ΝΑΤ η επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος χωρίς την έγγραφη άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Αρμόδια Αρχή είναι το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας ( Γ.Ε.Ν.Ε.) ή της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει – κατά περίπτωση – ειδική άδεια, αφού έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει προσφερόμενος εν ενεργεία ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου. Η μη συμμόρφωση στον ανωτέρω κανόνα επισύρει ποινικές κυρώσεις.

2. Συνεπώς, η κατάθεση του ναυτικού φυλλαδίου από τον υποψήφιο συνταξιούχο λόγω γήρατος ναυτικό είναι υποχρεωτική και υπαγορεύεται από ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κατισχύουν έναντι άλλων.

Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι του τ. ΝΑΤ που υποβάλλουν στον e-ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν το ναυτικό φυλλάδιο, επί ποινή απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του δ΄ εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει με το άρθρ. 261 του ν. 4798/2021. Οι υπηρεσίες των Συντάξεων δεσμεύονται από το νόμο να ζητούν από τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης να καταθέτουν το ανωτέρω δικαιολογητικό.

3. Στην περίπτωση που το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή Λιμενικής Αρχής δώσει ειδική έγγραφη άδεια σε συνταξιούχο λόγω γήρατος τ. ΝΑΤ, για επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος, τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων, για επιστροφή του ναυτικού φυλλαδίου από το τ. ΝΑΤ, όπου τηρούνται οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Συν/κα: Το με α.π. 2241.10/47804/2023/29-6-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής