Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: “Time Pro Runtime error 438” και δεν γίνεται η αποστολή. Τι μπορεί να φταίει;
Το πιο πιθανό είναι ότι η ιστοσελίδα του ΙΚΑ δεν είναι διαθέσιμη. Δοκιμάστε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ( το πιο πιθανό είναι ότι θα σας εμφανιστεί σχετικό μήνυμα ότι η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη). Αν παρά ταύτα είναι διαθέσιμη και εξακολουθεί να σας δίνει αυτό το μήνυμα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τα περαιτέρω.