Θέλετε να κάνετε live update των συμβάσεων ή του προγράμματος αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: Run time error 380. Invalid property value. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα μας πάρετε τηλέφωνο για να σας αποστείλουμε το liveupd.exe (θα τοποθετηθεί μέσα στον misw, τον φάκελο του προγράμματος).