Πώς μπορώ να επαναφέρω μια εταιρία από backup (RESTORE);

Μέσα από την εταιρία από την επιλογή 5.Μ.Δ Επαναφορά αρχείων.