Πώς μπορώ να δημιουργήσω μία εκτύπωση με τα πεδία που θέλω;
Από την επιλογή του προγράμματος 4.Αρχεία Α.Report Generator.

Από την επιλογή αυτή διαμορφώνετε λίστες ανά αρχείο δηλώνοντας ποια πεδία θέλετε να προστεθούν σε κάθε λίστα. Για κάθε αρχείο μπορούν να δηλωθούν μέχρι 10 λίστες και κάθε
λίστα μπορεί να περιέχει μέχρι 20 πεδία. Η οθόνη προβολής λίστας διαθέτει στο κάτω μέρος πλήθος από πλήκτρα όπως φαίνεται παρακάτω…

Αν τοποθετήσετε το ποντίκι επάνω σε κάθε πλήκτρο θα προβληθεί η λειτουργία του. Επίσης στα πεδία της λίστας μπορείτε να κάνετε αντιμετάθεση “πιάνοντας” μία στήλη και “σύροντάς την στην
θέση μιας άλλης. Με κλικ επάνω στον τίτλο μιας στήλης γίνεται ταξινόμηση της λίστας ως προς την στήλη αυτή. Με δεύτερο κλικ η ταξινόμηση αντιστρέφεται (δηλαδή από αύξουσα σε φθίνουσα και
αντιστρόφως).

Αν σύρετε έναν τίτλο στο επάνω μέρος του παράθυρου (εκεί όπου λέει εγγρ) τότε
η λίστα ομαδοποιείται κατά τις διακριτές τιμές της στήλης αυτής. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και με δεύτερο τίτλο οπότε γίνεται και δεύτερη ταξινόμηση (μέσα στην πρώτη) κ.ο.κ.

Στην περίπτωση αυτή εφόσον έχετε ορίσει σύνολα στηλών, θα γίνονται αυτόματα και τα ενδιάμεσα σύνολα ανά ομάδα.

Αν πάτε σε μία γραμμή με ένα κλικ και στην συνέχεια κάνετε διπλό κλικ, θα μεταφερθείτε στο αρχείο στην σχετική εγγραφή, όποτε μπορείτε να κάνετε και κάποιες διορθώσεις. Αν τώρα επιστρέψετε στην λίστα και κάποια πεδία (που αλλάξατε) συμμετέχουν στην λίστα, μπορείτε να κάνετε “ανανέωση” της γραμμής αυτής ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές. Αυτό είναι χρήσιμο σε στήλες υπολογισμών.

Ιδιαίτερα χρήσιμες δυνατότητες είναι η ταξινόμηση ως προς οποιαδήποτε στήλη, οι δυνατές πράξεις
ανά στήλη και οι δυνατότητες export προς άλλα προγράμματα.

Θα ανακαλύψετε πολύ περισσότερα χρησιμοποιώντας την εργασία αυτή μια και οι δυνατότητές της είναι πραγματικά πολλές.