Έχετε πάει στην Εισαγωγή Τύπων Report και έχετε βάλει ένα υπολογιστικό φίλτρο. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα «Χρήση χαρακτήρων <&^! …. μετά από το πεδίο». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχει παραμετροποιηθεί σωστά το υπολογιστικό του report.

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το βιβλιαράκι ή με το F1 τότε θα σας εμφανιστεί το πινακάκι με την Βοήθεια Φίλτρων και την Επεξήγηση Χαρακτήρων. Είναι:
Το -@- πάει στην αρχή της λέξης. Μετά από το παπάκι βάζετε λεκτικά το πεδίο.
=Λογικό, Ίσον, Παράδειγμα: μπορείτε να ορίσετε το πεδίο Αποδοχές να είναι ίσον με ένα συγκεκριμένο ποσό.
!! Προσοχή, θα πρέπει στο Ίσον να βάλετε ένα συγκεκριμένο ποσό.

Η διαφορά του ίσον και της τελείας είναι η εξής: Την τελεία την χρησιμοποιείτε για να «τραβήξετε» το πεδίο από μία συγκεκριμένη θέση, αν αυτό το πεδίο είναι επαναληπτικό, παράδειγμα τα ταμεία του εργαζόμενου είναι επαναληπτικά πεδία, διότι τοποθετείτε παραπάνω από ένα πεδία στην καρτέλα του Εργαζόμενου. Αν πχ θέλετε να φιλτράρετε τα ταμεία από την 2η θέση τους, τότε θα βάλετε @Ταμείο.2
Αν πχ βάλετε @Εταιρεία=1 τότε θα σας εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, διότι το =1 αναφέρεται σε κάποιο ποσό, που το πρόγραμμα δεν μπορεί να βρει, δεν υπάρχει.
Αν έχετε πολλές εταιρίες τότε θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες. Θα δείτε τον κωδικό της εταιρίας που θέλετε, πχ η εταιρία με κωδικό 003.
Θα πάτε λοιπόν στο report και θα βάλετε: @εταιρία.003 (τελεία, ΟΧΙ ίσον).
Το θαυμαστικό μπαίνει μετά το πεδίο, και θα σας φέρει ακριβώς αυτό που ορίσατε στο πεδίο, πχ @εργαζόμενος = Παπαδόπουλος! Θα σας φέρει όσους εργαζόμενους έχουν ακριβώς το όνομα Παπαδόπουλος.
Οι παρενθέσεις έχουν να κάνουν με την προτεραιότητα των πράξεων, και μπαίνουν πριν από το παπάκι. Χρησιμεύουν για πολύπλοκους υπολογισμούς.
Το Λογικό ΚΑΙ (And) μπαίνει μεταξύ δύο πεδίων που θα ορίσετε, τα συνδέει, και θα πρέπει να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή να έχουν περιεχόμενο, για να λειτουργήσει το φίλτρο. Αν πχ βάλετε @εργαζόμενος= Παπαδόπουλος!&Αποδοχές=1500, τότε θα πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος με το όνομα Παπαδόπουλος, και να υπάρχει κίνηση με αποδοχές 1500€.
Το <> σημαίνει Διάφορο, αν πχ βάλετε @Αποδοχές <> 1500, θα σας φέρει όλες τις αποδοχές που δεν είναι 1500€. Αν βάλετε @εργαζόμενος= Παπαδόπουλος!&Αποδοχές<>1500, θα σας φέρει όλες τις αποδοχές του Παπαδόπουλου που δεν είναι 1500€.
Το > ή <, μεγαλύτερο ή μικρότερο, φιλτράρουν ανάλογα την επιλογή σας.

Το ^ Λογικό Η (or) ενώνει δύο ή περισσότερα πεδία μεταξύ τους, χωρίς να πρέπει να ισχύουν όλα για να λειτουργήσει το φίλτρο. Αν π.χ. βάλετε:
@εργαζόμενος= Παπαδόπουλος!^Αποδοχές<>1500, τότε αν ΔΕΝ υπάρχει εργαζόμενος Παπαδόπουλος αλλά υπάρχει κίνηση με Αποδοχές 1500, τότε θα σας εκτυπώσει μόνο αυτό.
Αντίστοιχα αν υπάρχει ο Παπαδόπουλος αλλά δεν υπάρχουν οι αποδοχές 1500, τότε θα σας φέρει μόνο τον Παπαδόπουλο, δεν δεσμεύει το πρόγραμμα το ότι δεν υπάρχουν Αποδοχές 1500, όπως θα έκανε η επιλογή -&-.
Τέλος, το -*- είναι μπαλαντέρ . ΠΧ αν βάλετε @εργαζόμενοι= Π* θα σας φέρει όλα τα ονόματα που αρχίζουν από Π. Δηλαδή το αστεράκι δεν είναι μόνο για έναν χαρακτήρα, αλλά για πολλούς. Αν ΠΧ του βάζατε Μ*Ν θα σας έφερνε όσους εργαζόμενους το όνομά τους ξεκινάει από Μ και ως τρίτο γράμμα έχουν το Ν, και όλα τα γράμματα από εκεί και πέρα. Πχ: Μιναίδης, Μοντέστος, Μανωλάκης κτλ.