Έχετε πάει στην Διαχείριση Report και έχετε βάλει Φίλτρο και στο πάνω μέρος του παραθύρου στο σχετικό πεδίο. Όμως έχετε βάλει και στο κάτω μέρος του παραθύρου στα επιμέρους πεδία διαφορετικά φίλτρα από το πάνω. Ποιο από τα φίλτρα αυτά υπερτερεί, δηλαδή ποιο έχει την μεγαλύτερη ισχύ; Με βάση ποιο φίλτρο τελικά θα γίνει η ταξινόμηση του Report;

Τα φίλτρα λειτουργούν πάντα με το AND που σημαίνει ότι θα πρέπει όλα τα φίλτρα να είναι ενεργά, δηλαδή να έχουν κινήσεις μέσα. Αν ένα από αυτά τα φίλτρα που ορίσατε δεν έχει περιεχόμενο, τότε δεν θα εμφανιστεί τίποτα στην εκτύπωση.
Για να έχει ένα φίλτρο περιεχόμενο θα πρέπει τα πεδία που απαρτίζουν το φίλτρο αυτό να υπάρχουν, να είναι δηλαδή ενημερωμένα, ανάλογα από πού τα παίρνετε. Αν πχ στα «σπλάχνα» του φίλτρου υπάρχουν στοιχεία από την καρτέλα του εργαζόμενου, τότε αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στην καρτέλα του εργαζόμενου, δηλαδή να υπάρχουν.
Αν τα πεδία στα «σπλάχνα» του, τα πεδία προέρχονται από τις Κινήσεις Μισθοδοσίας, τότε θα πρέπει ακριβώς να υπάρχουν αυτές οι κινήσεις, να είναι δηλαδή ενημερωμένη η μισθοδοσία.
ΜΕΤΑ θα πάτε στο Φίλτρο Report. Με αυτό ορίζετε πώς θα φιλτράρονται τα στοιχεία που δηλώσατε στο Υπολογιστικό του Report, ώστε η τελική εκτύπωση να σας φέρει λιγότερα, φιλτραρισμένα στοιχεία από την εκτύπωση αυτή.
Να περιοριστεί εντός εγγράφου, ποιόν πίνακα θα εκτυπώσει.
Θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο, και την τιμή που θέλετε να έχει μέσα στο αρχείο (το αρχείο των κινήσεων μισθοδοσίας ή των στοιχείων εργαζομένου) το πεδίο.
Δηλαδή αν πχ επιλέξετε το πεδίο των εργαζόμενων θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα του συγκεκριμένου εργαζόμενου που θα φιλτραριστεί.
Δηλαδή διαλέγετε το πεδίο και την τιμή που θέλετε να έχει μέσα στο αρχείο το συγκεκριμένο πεδίο. Είναι το αρχείο από το οποίο διαλέξατε να πάρετε την κίνηση, από το Αρχείο Μισθοδοσίας ή από το Αρχείο εργαζομένων.

Τα φίλτρα μεταξύ τους λειτουργούν πάντα με AND, δηλαδή αν ένα από τα φίλτρα δεν ισχύει τότε θα ακυρωθούν όλα και δεν θα φέρει τίποτα στην εκτύπωσή του.
Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κινήσεις μέσα στα φίλτρα, να υπάρχει περιεχόμενο.
Τα πεδία μέσα στα φίλτρα μπορεί να λειτουργούν και με OR , με Η, όχι κατ. Ανάγκη με AND.