Έχετε πάει να πάρετε την εκτύπωση του Report που έχετε παραμετροποιήσει.
Πηγαίνετε λοιπόν στο MIS > Υπολογιστικά Report > Διαχείριση Report , επιλέγετε αυτό που θέλετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο του Εκτυπωτή, και επιλέγετε το Εκτύπωση Επιλεγμένου. Στο πεδίο Επιλογή Φίλτρων Πεδίων τι θα βάλετε και ποια η χρησιμότητά του;

Στο πεδίο Επιλογή Φίλτρων Report θα ορίσετε λοιπόν το εύρος της εκτύπωσης.
Εδώ θα σας εμφανιστούν τα πεδία των φίλτρων που είχατε ορίσει στην Διαχείριση Report.

Αν το φίλτρο που βάλατε στην Διαχείριση Report είναι από Κωδικό έως Κωδικό, τότε θα το βάλετε στο πάνω μέρος των φίλτρων και δίπλα στο Από – Έως θα μπορείτε να ορίσετε το εύρος των κωδικών του συγκεκριμένου φίλτρου που θέλετε να εμφανιστούν στην συγκεκριμένη εκτύπωση.
Παράδειγμα:
Αν στο φίλτρο έχετε ορίσει τους Εργαζόμενους, τότε το πεδίο αυτό περιλαμβάνει Κωδικούς εργαζόμενου. Δίπλα λοιπόν στο Από – Έως θα βάλετε το εύρος των κωδικών των εργαζόμενων που θέλετε να εμφανιστούν στην εκτύπωση.

Εννοείται ότι αν στην Διαχείριση Φίλτρων Report έχετε ορίσει συγκεκριμένο εργαζόμενο, τότε εδώ ακόμα κι αν βάλετε εύρος κωδικών εργαζόμενων δεν θα είχε νόημα αφού στο φίλτρο έχετε βάλει συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Αν το φίλτρο που βάλατε είναι ποσοτικό, και όχι από Κωδικό έως Κωδικό, πχ Αποδοχή, τότε θα το βάλετε στο κάτω μέρος της εκτύπωσης, και δίπλα στο Από – Έως θα βάλετε το εύρος των αποδοχών που επιθυμείτε να πάρετε στην εκτύπωσή σας. Δεν υπάρχει δηλαδή κωδικός αποδοχής, Αποδοχή 1, Αποδοχή 2 κτλ.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα προϋπόθεση αποτελεί ότι το φίλτρο Αποδοχή το έχετε ορίσει στο: MIS > Υπολογιστικά Report > Διαχείριση Report , δεξί κλικ στο Report που έχετε δημιουργήσει και Μεταβολή, ( ή Εισαγωγή αν το δημιουργείτε για πρώτη φορά), και στην Επιλογή Πεδίων Report βάζετε, επιλέγετε με τα κιάλια το πεδίο Αποδοχή.