Ψιλή κυριότητα και επικαρπία

Πλήρης κυριότητα = ψιλή κυριότητα + επικαρπία.

Ψιλή κυριότητα  = παραχωρώ την επικαρπία αλλά κρατάω την ιδιοκτησία

Επικαρπία = μπορώ να εκμεταλλευτώ όπως θέλω το ακίνητο (ιδιοκατοίκηση, ανοικίαση κτλ), αλλά δεν μου ανήκει.

 

Είδη επικαρπίας :

-ισόβια

-αορίστου

-ορισμένου χρόνου

 

Η επικαρπία φορολογείται αμέσως. Η ψιλή κυριότητα δεν φορολογείται αμέσως αλλά όταν θα συνενωθεί με την επικαρπία (δηλαδή όταν λήξει η επικαρπία).

 

Αν η επικαρπία είναι ισόβια ή αορίστου χρόνου τότε για να βρούμε την αξία της λαμβάνουμε υπ’ όψιν ένα ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή (και το υπόλοιπο ανήκει στον ψιλό κύριο).

 

Αν δεν υπάρχει πλήρης κυριότητα αλλά έχει γίνει σύσταση ισόβιας ή αορίστου χρόνου επικαρπίας, ως αξία επικαρπίας λαμβάνεται ένα ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στον ψιλό κύριο. Τα ποσοστά μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου κατανέμονται ως εξής:

 

Ηλικία επικαρποτή

Ποσοστό επικαρπωτή επί της πλήρους κυριότητας

Ποσοστό ψιλού κυρίου επί της πλήρους κυριότητας

1-20

8/10

2/10

20-30

7/10

3/10

30-40

6/10

4/10

40-50

5/10

5/10

50-60

4/10

6/10

60-70

3/10

7/10

70-80

2/10

8/10

> 80

1/10

9/10