Από το μενού Εκτυπώσεις-Εντυπα\Βεβαιώσεις-Κάρτα Εργασίας επιλέγετε Μαζική Αποστολή Στοιχείων Μεταβολής Εργασιακής Κατάστασης
– Αν επιλέξετε εκτύπωση στην οθόνη, το πρόγραμμα κάνει έλεγχο και σας προβάλλει τους εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρωμένα τα πεδία που χρειάζονται στα Ηλεκτρονικά Στοιχεία του εργαζόμενου τα οποία και σας προβάλλονται αναλυτικά.
– Επιλέγοντας την ηλεκτρονική αποστολή, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα αρχείο της μορφής 001.xml (όπου 001 ο κωδικός της εταιρίας) το οποίο αποθηκεύετε και στη συνέχεια το υποβάλετε στο σύστημα Εργάνη. Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε εσείς τους εργαζόμενους πατώντας το κουμπάκι Επιλογή. Αν δεν επιλέξετε εργαζόμενους το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει όλους τους ενεργούς μισθωτούς, ημερομίσθιους ή ωρομίσθιους.